Početna Proizvodi Ratarstvo

Ratarstvo

Ratarska proizvodnja Agromeđimurja d.d. odvija se na oko 1000 ha, od kojih je većina površina u zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, dok je dio površina je u vlasništvu tvrtke. Obrađujemo oranice duž cijelog Međimurja, a centri ratarenja su pogoni Kotoriba i Čakovec.

Od kultura uzgajamo kukuruz i ječam koje oplemenjujemo kroz vlastitu stočarsku proizvodnju, zatim pšenicu i uljanu repicu namjenjenu tržištu, te konzumni luk i grašak.

Proizvodnja se bazira na načelima integrirane zaštite i kao takva je ekološki prihvatljivija, a za cjelokupnu ratarsku proizvodnju se brine cijeli tim agronoma i vještih ratara.

Rubrika je trenutno prazna