Naša misija:

Ekološki održiva i efikasna proizvodnja ratarskih kultura i junadi.

 

  

 

Ratarstvo

Stočarstvo

Prodaja imovine