Ratarstvo

Ratarska proizvodnja Agromeđimurja d.d. odvija se na oko 1500 ha, od kojih je većina površina u zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, dok je dio površina u vlasništvu tvrtke. Obrađujemo oranice duž cijelog Međimurja, a centri ratarenja su pogoni Kotoriba i Čakovec.

Ratarska proizvodnja obuhvaća uzgoj svih važnijih ratarskih kultura od žitarica (pšenica, kukuruz, ječam, raž), preko uljarica (uljana repica, soja, suncokret) pa sve do krmnog bilja ( kukuruz za silažu, lucerna, travne smjese).

Odabirom najboljih sorata i hibrida, uz optimalno korištenje kemijske zaštite, te primjenom svih agrotehničnih mjera i suvremene mehanizacije u poljoprivrednoj proizvodnjii postižemo izuzetno visoke i stabilne prinose.

U proizvodnom smislu, ratarska proizvodnja orijentirana je potrebama naše stočarske proizvodnje, koja najproduktivnije iskorištava proizvode ratarstva, a sa svoje strane opskrbljuje ratarstvo organskim gnojivima (stajski gnoj).

Proizvodnja se bazira na načelima integrirane zaštite i kao takva ekološki je prihvatljiva, a za cjelokupnu ratarsku proizvodnju brine se cijeli tim agronoma i vještih ratara.

Rubrika je trenutno prazna