Naša misija: Proizvodi Stočarstvo

Stočarstvo

U Agromeđimurju d.d. stočarstvo predstavlja jednu od najvažnijih grana poljoprivrede. Tradicija uzgoja u stočarstvu u Agromeđimurju stara je koliko i samo društvo te je povijesno gledano imalo značajnu ulogu u poslovanju istoga.

Danas se stočarska proizvodnja bazira na proizvodnji tovne junadi u objektima fame u Donjoj Dubravi gdje se prema najvišim standardima držanja i hranidbe uzgajaju životinje tipičnih tovnih pasmina belgijsko plavo i simentalac, a koje odlikuju izuzetne performanse i postizanje odličnih rezultata u tovu. Godišnji ciklus proizvodnje iznosi 1000 komada goveda u intenzivnom tovu koja se nalaze u objektima koji su u potpunosti prilagođeni za njihov uzgoj na rešetkastom podu.

Najveći naglasak u postizanju kvalitete proizvedene junadi je u osiguravanju hrane vlastite proizvodnje, kao i nabavka dopunskih smjesa renomiranih domaćih proizvođača, zadovoljavanje etoloških uvjeta i principa vezanih uz Mjeru 14.1.- Dobrobit domaćih životinja te najviši standard higijene i zdrastvenog nadzora.

Nusproizvod stočarske proizvodnje- stajski gnoj, predstavlja izuzetno vrijedni materijal za obogaćivanje ratarskih površina u vlasništvu Društva, čime se na prirodni način direktno povećava i zaokružuje ekonomski doprinos i povezanost stočarske i ratarske proizvodnje.

Rubrika je trenutno prazna