Naša misija: Novosti Rješenje o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima

12.10.2023

Rješenje o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima

Rješenje o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i promjeni odredbi statuta subjekta

/upload/2023/10/rjesenje_o_uskladenju_temeljnog_kapitala-_agromedi_6527ba32e2964.pdf