Naša misija: Rasadničarstvo

Rasadničarstvo

Prije 30 godina započeta je proizvodnja voćnih sadnica u rasadniku Sveta Marija koje se uspješno odvija sve do danas. Usvajajući nova znanja i tehnologije koje smo implementirali u proizvodnju, proizvodimo sadni materijal koji odgovara najvišim standardima kakvoće. Vlastitim sadnim materijalom podignuto je 227 ha najsuvremenijh plantažnih nasada jabuka. Nudimo široki sortiment za sve vrste kontinentalnog voća, za intenzivne i ekstenzivne nasade uz svu potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje poticaja. Reprometerijal koji se koristi u proizvodnji sadnica potjeće iz vlastitih matičnjaka podloga i plemaka.