Naša misija: Prodaja Imovine

Prodaja Imovine

Upute za kupnju polj. opreme i mehanizacije

Lokacija Čakovec

Lokacija Donja Dubrava

 

Prodaja linije za sortiranje jabuka Greefa Geo Sort CDZ 95/D

4 staze, proizvedena 2009. godine. Zadnji put u radu u sezoni 2019. godine. Osiguran servis od ovlaštenog servisera.

Prodaje se po načelu viđeno-kupljeno. 

Više informacija i dogovor oko mogućeg razgledavanja postrojenja na lokaciji Donji Kraljevec na tel. 098/241-279