Naša misija: O nama

O nama

Trgovačko društvo, Agromeđimurje d.d. Čakovec, utemeljeno je davne 1947. godine kao poljoprivredno poduzeće koje preko svojih pravnih i organizacijskih prednika uspješno posluje preko 70 godina. 

Današnji pravni i organizacijski oblik poprima 1993. godine, nakon uspješno provedenog postupka pretvorbe društvenog poduzeća "Poljoprivredno dobro" Čakovec u dioničko društvo.

Djelatnost društva danas čine ratarska proizvodnja koja se obavlja na području većeg dijela Međimurske županije i tovj junadi na farmi u Donjoj Dubravi.

 

TVRTKA:

AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKOVEC

SJEDIŠTE:

HR-40000 ČAKOVEC, ULICA JOSIPA KOZARCA 15

MBS:

070013017

EUID:

HRSR.070013017

OIB:

40122099785

EORI:

HR40122099785

IBAN:

HR8223600001102665212

BANKA:

ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB

SWIFT:

ZABAHR2X

TEMELJNI KAPITAL:

3.365.100,00 EUR

BROJ IZDANIH DIONICA:

37.390

NOMINALA DIONICE:

90 EUR

ISIN:

HRAGMMRA0005 (AGMM-R-A)

UPRAVA:

ILIJA NEDIĆ, PREDSJEDNIK

NADZORNI ODBOR:

 

MARIJAN ŠKVORC, PREDSJEDNIK

SAVO VUKIĆEVIĆ, ČLAN

IVANA VUJAČIĆ, ČLAN

MARTA MARKAČ, ČLAN

 

DIONIČARI DRUŠTVA:

www.skdd.hr