Naša misija: Novosti XXII. REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA

24.07.2013

XXII. REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d., Čakovec, Ruđera Boškovića 10 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva.
XXII. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
dioničkog društva AGROMEĐIMURJE d.d., Čakovec, Ruđera Boškovića 10, koja će se održati 30. kolovoza 2013. u 15 sati u sjedištu Društva

/upload/2013/07/agromedimurje_dd_xxii_redovita_glavna_skupstina_51efabd62e990.pdf