Naša misija: Novosti UDRUGA MALIH DIONIČARA "AGROMEĐIMURJE"

14.08.2012

UDRUGA MALIH DIONIČARA "AGROMEĐIMURJE"

Izborna skupština Udruge malih dioničara "Agromeđimurje"  Čakovec, Ruđera Boškovića 10.

Izborna skupština Udruge malih dioničara "Agromeđimurje" održana je dana 26. srpnja 2012. godine. Za članove Upravnog odbora Udruge jednoglasno su izabrani: Mihael Frančić (predsjednik Udruge), Kristina Zadravec (dopredsjednik Udruge), Ivana Kerovec (tajnik Udruge), Nenad Pahek i Alojz Strbad. Za članove Nadzornog odbora jednoglasno su izabrani: Adrian Horvat, Bogdan Demo i Miroslav Horvat.

Temeljem Statuta Udruge malih dioničara “Agromeđimurje” Čakovec utvrđeni su ciljevi, aktivnosti i djelatnosti Udruge gdje je temeljni cilj Udruge okupljanje građana koji su dioničari trgovačkog društva “Agromeđimurje” d.d. Čakovec te građana zainteresiranih za dionice, a radi promicanja i zaštite njihovih prava i interesa.

Polazeći od temeljnog cilja, Udruga će se baviti sljedećim aktivnostima, poslovima i djelatnostima:

  • Zastupanje interesa i prava članova u tijelima dioničkog društva,
  • Organiziranje stručnih i konzultantskih poslova za članove,
  • Pružanje potrebnih informacija, savjeta i stručnih mišljenja članovima glede prometa dionicama,
  • Koordinacija članova u cilju zajedničkog nastupa prema dioničkom društvu te prema financijskim institucijama i drugim čimbenicima važnim na tržištu vrijednosnih papira,
  • Povezivanje sa drugim udrugama radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
  • Suradnja sa stručnim i znanstvenim institucijama.