Naša misija: Novosti Posjedujemo GLOBALGAP certifikat za proizvodnju jabuka

15.10.2018

Posjedujemo GLOBALGAP certifikat za proizvodnju jabuka

Od 15.10.2018. posjedujemo GLOBALGAP certifikat za proizvodnju jabuka

Norma EUREPGAP objavljena je prvi puta 1997. godine. Objavila ju je Euro-Retailer Produce Working Group-a (EUREP grupa) koju su činili europski trgovci hranom, poljoprivredni proizvođači te članovi raznih interesnih udruženja. Norma je definirana na zahtjev kupaca s ciljem stvaranja opće prihvaćene norme dobre poljoprivredne prakse (DPP/GAP), dokumentirane na način da je prikladna za provedbu procesa certifikacije prema međunarodno prihvaćenim procedurama. Norma se odnosi na sve aktivnosti na farmi.Temelj norme čini primjena:

   - dobre poljoprivredne prakse (DPP/GAP),

   - programa integrirane kontrole pesticida (IPC),

   - sustava upravljanja kvalitetom (QMS) i HACCP načela.

Cilj primjene je jačanje povjerenja kupaca u kvalitetu i zdravstvenu ispravnost poljoprivrednih proizvoda, smanjenje negativnog utjecaja konvencionalne poljoprivredne proizvodnje na okoliš te stalna briga o zdravlju i sigurnosti zaposlenika u poljoprivrednoj proizvodnji kao i životinja u uzgoju. Nakon desetogodišnje primjene EUREPGAP zahtjeva na području Europe te njene primjene i priznavanja na ostalim kontinentima (Amerika, Afrika, Australija, Japan i Tajland), u rujnu 2007.godine EUREP grupa objavila je promjenu imena norme EUREPGAP u GLOBALGAP.

Danas se certifikacija proizvoda/proizvodnje prema normi GLOBALGAP pojavljuje kao jedna od bitnih preporuka trgovačkih lanaca usmjerena prema dobavljačima poljoprivrednih proizvoda.

Procjenom usklađenost svog proizvodnog procesa, odnosno proizvoda prema zahtjevima norme GLOBALGAP proizvođač ne ispunjava samo zahtjeve norme već se kroz opredjeljenje usmjerava stvaranju održive poljoprivrede, poljoprivrede koja će kroz brižno gospodarenje tlom, zrakom i vodom biti i ostati na korištenje i budućim generacijama. Osim stvaranja moderne poljoprivredne proizvodnje proizvođač podiže svoju konkurentnost i otvara si vrata međunarodnog tržišta poljoprivrednih proizvoda. Certifikat GLOBALGAP predstavlja putovnicu poljoprivrednih proizvoda za međunarodno tržište.