Početna Proizvodi Voćarstvo

Voćarstvo

Možemo se pohvaliti tridesetogodišnjom tradicijom u proizvodnji jabuka. Prvi nasadi jabuka podignuti su 1977. godine u Nedelišću na 80 ha. Nakon toga podignuto je 74 ha na lokaciji Čehovec, a na lokaciji Cirkovljan 73 ha. Sadašnja proizvodnja odvija se na 225 ha najsuvremenijih plantaža jabuka čija godišnja proizvodnja iznosi 7.000 do 8.000 tona konzumne jabuke (ciljana proizvodnja, višegodišnji prosjek je 35 do 45 t/ha).

Stalni stručni nadzor i integrirana proizvodnja jamče visoku kvalitetu i ekološku orijentaciju voćarskog proizvodnog programa. U sklopu voćarske proizvodnje, u Svetoj Mariji je suvremeni rasadnik s proizvodnjom od 160.000 voćnih sadnica i 100.000 loznih cijepova. Kompletan sadni materijal za podizanje prvih voćnjaka, kao i kasnije podignutih bio je upravo iz spomenutog rasadnika u kojem tradicija rasadničarstva traje od 1960. godine.

Za potrebe skladištenja jabuka, 1980. godine izgrađena je hladnjača u Donjem Kraljevcu kapaciteta 5.500 tona. Od toga je 1.650 tona sa mogučnošću ULO hlađenja dok je ostatak kapaciteta sa normalnom atmosferom. 2010. godine kupljen je najnoviji sortirač za sortiranje jabuke kapaciteta 6 t/sat. Podizanje voćnjaka u Agromeđimurju značilo je i početak intenzivnog voćarenja u Međimurju. Trenutno je u Međimurju više od 600 ha pod jabukom, što znači da je oko 400 ha voćnjaka u vlasništvu obiteljskih gospodarstava. Voćari u Međimurju, može se s pravom reći, razvili su se na osnovu voćnjaka Agromeđimurja. Prve mreže protiv tuče u većem obimu postavljene su 2005. godine, na 25 ha površina, a u planu je postavljanje na još 50-tak ha površina.Trenutno je oko 20-tak ha jabuke na podlozi MM-106, a 200 ha je na slabo bujnim podlogama M-9.

U voćnjacima Agromeđimurja sorta Idared čini udio od preko 40 posto. Nakon Idareda slijedi Zlatni delicious s udjelom od 25 posto, te Jonagold, Elstar i Gala u nešto manjim postotcima. Pet osnvnih sorata čini 95 posto ukupnog sortimenta u voćnjacima Agromeđimurja.

Pošto nas očekuje skori ulazak u Europsku uniju Agromeđimurje već niz godina provodi aktivnosti sa ciljem povećanja svoje konkurentnosti u proizvodnji jabuka i osiguranja njihovog plasmana na tom zahtjevnom tržištu . To tržište određuje EU legislativa i visoki zahtjevi kupaca u pogledu kvalitete i sigurnosti svježeg proizvoda. Cilj nam je bio i biti će zadovoljstvo kupaca temeljeno na njihovim željama i zahtjevima. Znanje, stručnost i stalna briga o daljnjem obrazovanju i usavršavanju kadrova osigurava vrhunske proizvode za globalno tržište. Kako bi smo stvorili uvjete za povećanje konkurentnosti proizvodnje i osigurali budući plasman hrvatske jabuke na zajedničkom EU tržištu, Agromeđimurje je tijekom 2009. godine pokrenulo inicijativu certifikacije proizvodne prakse u svojim voćnjacima. Kao standard certifikacije odabran je GlobalGap, vodeći svjetski sustav certifikacije "Dobre proizvođačke prakse" i sigurnosti hrane.

Od 2010. godine sva jabuka proizvodi se po principima GlobalGap-a. Agromeđimurje je i prije uvođenja ovog certifikata imalo kompletnu voćarsku proizvodnju organiziranu po principima integrirane proizvodnje. Kontrola seže do samog podizanja voćnjaka, u vrijeme prije tridesetak godina. Ponajprije, zahvaljujući pok. prof. Ciglaru, pioniru integrirane proizvodnje koji je bio prisutan od same ideje podizanja voćnjaka u Agromeđimurju zadovoljeni su svi uvjeti sigurne proizvodnje, po okoliš i čovjeka.

Rubrika je trenutno prazna